Les

Ježek v kleci

1

Pomůcky: žádné

Popis činnosti

Děti stojí v kruhu a drží se za ruce (klec). Uprostřed je ježek (učitel). Ježek se koulí kolem klece, děti se snaží ježka v kleci udržet, ale nechtějí se popíchat, a tak natahují a mění tvar klece, dle pohybu ježka.

Obměna

 Ježek běhá po kleci a celá klec se musí posouvat dopředu, dozadu, vpravo či vlevo. Záleží na pohybu ježka, kam se chce vydat.

Tipy pro učitele

Herecký výkon učitele dodá hře větší legraci a samozřejmě vyžaduje aktivitu. Pomalu se otáčející ježek příliš reakcí ani zábavy nevyvolá. 

Shrekův les

11

Pomůcky: různé druhy míčů, kamínky, šišky, tyče, překážky

Popis činnosti

Děti běhají mezi stromy a plní úkoly, které jim učitel (Shrek) postupně zadává. Po každém splněném úkolu se oslabuje síla Shreka. Cílem je zachránit princeznu, která je uvězněná ve věži (možnost využít maňáska nebo jiného učitele). Děti ji mohou zachránit pouze plněním dílčích úkolů.

Obměny

Shrek stojí zády k dětem a odříkává: „Já jsem ošklivý a zlý Shrek, koho uvidím, toho sním.“ Děti se musí rychle schovat, aby je Shrek neviděl. V případě, že někoho uvidí, tak ho „sní“. Dítě získá zpět život splněním zadaného úkolu (například dva dřepy, jednou oběhnout strom atd.).

Úkoly bez míče

Děti obíhají stromy, běhají pozpátku, pohybem a zvuky napodobují zvířata, běhají ve dvojicích, sbírají šišky, trefují stromy šiškou či hází kamínky do rybníka.

Úkoly s míčem

Děti mají za úkol přihrávat si o strom, přehodit větev, měnit si míč s ostatními dětmi, vyhazovat míč do vzduchu a chytat ho, kutálet ho, odrazit od země a chytit.

Úkoly s míčem u nohy

Děti si přihrávají o strom, trefují stromy, obíhají stromy, mění si míč s ostatními dětmi.

Tipy pro učitele

Můžeme hrát mimo les. Jako stromy můžeme použít překážky, kužely nebo tyče.

Vymýšlíme další úkoly – přeskočit nebo podlézt překážky. Překopnout míč přes překážku.

Úkoly zadáváme jako výzvy: „Kdo si dokáže přihrát o strom a nespadne mu míč?“, „Kdo oběhne nejvíce stromů?“, „Kdo trefí nejvíce stromů? A zvládnete to i z dálky?“

Při odrážení míče o strom střídáme různé způsoby hodu. Při házení míče jednoruč učíme děti mít vpředu opačnou nohu, než je ruka, kterou hází. Využíváme i přírodniny, například můžeme házet šiškami o strom nebo kamínky do rybníka – zde pozor na bezpečnost a upřesnění pravidel.

Využíváme hereckého potenciálu učitele ke zvětšení prožitku dětí ze samotné hry.

Na veverky

12

Pomůcky: víčka, mety, rozlišovací trika, míče, obruče

Popis činnosti

Myslivec (učitel) chrání oříšky (mety, kostky, víčka, míčky) rozházené v prostoru před nájezdy dětí (veverek). Veverky běhají pro oříšky a snaží se je všechny posbírat. Pokud veverka ukořistí oříšek, odnese si ho do domečku a běží pro další. Smí se vrátit vždy jen s jedním oříškem. Hra končí, když veverky sesbírají všechny oříšky. Veverka chycená myslivcem cestou pro oříšek se vrátí do domečku a znovu vyráží.

Obměny

Místo myslivce hlídají oříšky krabi. Krabi (děti) lezou v prostoru mezi oříšky a snaží se dotknout probíhajících veverek. Krabi nesmí sedět nad oříškem a dotýkat se ho. Děti si nesmí podrážet nohy a ruce. Podle dovedností dětí zvolíme počet krabů. Veverky mohou hrát s míčem – na začátek hry s míčem stačí i dva krabi na 10 dětí. Pokud se krab dotkne veverky (nebo míče), veverka se vrací do domečku a opět vyráží pro oříšek. V případě donesení oříšku do domečku, můžeme děti nechat domeček zamknout tak, že ho s míčem oběhnou dokola.

Dotkne-li se krab veverky, ta se promění v kraba.

Způsob pohybu při hře – běh, poskoky, lezení, plazení, s míčem v ruce, míč vedou nohou  atd.

Úkoly s míčem - než seberou oříšek, vyhodí a chytí míč, nebo ho odrazí od země a chytí atd.

Možnosti sběru oříšků - děti sbírají oříšky dohromady, u starších dětí může každý sám za sebe či za týmy. Děti sbírají oříšky podle barev.

Tipy pro učitele

Děti nevydrží celou hru v poloze kraba. Dovolíme jim povolit zadek na zem.

Učitel jako ochránce oříšku chytá děti, které se mu nesnaží vyhnout, zastavují se, váhají nebo berou více oříšků.

Myslivec (učitel) reaguje na schopnosti a dovednosti dětí, aby jim umožnil provést činnost kvalitně a nechal je dosáhnout úspěchu.

Při vedení míče nohou si děti nechávají míč ujet, vezmou oříšek a běží pro míč. Děti motivujeme, aby si míč před pokladem zastavily.

Když dochází oříšky, krabi mají tendenci si na ně sedat – učitel vyhlásí pravidlo, když se krab dotkne oříšku, dostávají ho veverky.

Trefovačka

19

Pomůcky: míče, obruče, terče, stěna, kužely, strom

Popis činnosti

Cílem hry je trefit terč – děti stojí proti stěně ve správném postavení (při hodu pravou rukou, levá noha vpředu) a hází na stěnu. Tam mohou mít umístěný například barevný papírový čtverec, kolečko, trojúhelník nebo obrázek, který se snaží trefit. Můžeme využít i šišky či kamínky v přírodě a házet na strom nebo do vody.

Obměny

Děti trefují kužely (molitany, kostky) postavené na lavičce, na stole, zavěšené obruče, obruče položené na zemi, stromy, prostory v brance atd.

Terče mohou být různých velikostí, kdo trefí třikrát velký terč, tak postupuje na menší. Podaří-li se to dětem několikrát z jedné vzdálenosti, tak vzdálenost postupně zvětšujeme (například začínáme na 3 m a končíme na 8 m). Kdo trefí terč z blízka třikrát, postupuje na hod či kop z větší vzdálenosti.

Způsoby manipulace s míčem – hod (jednoruč, obouruč, trčením obouruč od prsou, spodem), kutálení nebo kop.          

Házíme – různými velikostmi míčů, šiškami, kameny atd.

Terče – stěna, strom, zavěšené obruče, obruče na zemi, branky různých velikostí, rybník, nízké basketbalové koše, švédské bedny, popelnice, krabice na stole atd.

Na hru nepotřebujeme vybavení, můžeme hrát spontánně v lese. Házíme šiškami na stromy.

Tipy pro učitele

Vždy máme dost terčů, aby děti nestály v zástupech a nečekaly na svůj pokus.

Trefování děti baví samo o sobě, ale můžeme je motivovat ještě hrou například na mistra světa v házené.

Necháme rozhodování o vzdálenosti na dětech, ale motivujeme je ke zlepšování.

Chválíme děti a podporujme je, každá trefa znamená úspěch.

Nechceme mít každý pokus dítěte pod kontrolou, omezujeme je tím v celkovém počtu opakování. Nejlepší je, když jsou všichni neustále v akci.

Schovávaná v lese

20

Pomůcky: míče

Popis činnosti

Princip známé hry na schovávanou. Učitel se otočí a počítá do domluvené číslovky nebo vypráví příběh, který končí slovy: „Už koukám.“ Děti se mezitím s míčem u nohy, v ruce nebo jiným způsobem utíkají schovat, tak aby je učitel neviděl. Učitel se otočí a hledá z místa, kde „pykal“. Když někoho vidí, ohlásí jeho jméno a ten jde k němu. Cestou například oběhne s míčem dva stromy.

Obměny

Hrajeme-li s míčem v ruce, tak po odhalení učitelem, může dítě cestou zpět provést úkol (například míč třikrát vyhodí a chytí nebo si přihraje o tři stromy).

Tipy pro učitele

Hrajeme v místě, které dobře známe, jasně vymezíme hrací území, aby nám děti nezmizely z dohledu. Učitel může při „pykání“ jedním okem sledovat, kam děti utíkají – neztratí tak o nich přehled.

Módní přehlídka

22

Pomůcky: lavičky, obrubník, tyče, klobouky, kužele, překážky, míče

Popis činnosti

Děti procházejí překážkovou dráhu (přes lavičky, slalom mezi stromy, překračují překážky, podlézají stoly, jdou po obrubníku, přecházejí balanční lavičky v parcích) s čepičkou z kloboučku (mety) na hlavě. Střídáme chůzi bokem, vpřed, vzad či chůzi s obraty.

Obměna

Střídáme chůzi bokem, vpřed, vzad či chůzi s obraty.

Během zdolávání dráhy děti míč vyhazují a chytají.

Děti si během chůze zkoušejí míč ve dvojici přihrávat.

Tipy pro učitele

Učitel komentuje přehlídku, nechává prostor pro dětskou fantazii.

Formule 1

23

Pomůcky: kloboučky, překážky

Popis činnosti

Děti jezdí F1, na hlavě mají klobouček, který jim při závodech nesmí spadnout. V případě, že jim spadne, tak musí zajet do depa (za učitelem), který jim ho nasadí – opraví a děti pokračují dál.

Obměny

Do cesty můžeme dávat překážky, kterým se musí závodníci F1 vyhýbat. V rukou mohou držet míč nebo klobouček, který představuje volant.

Tipy pro učitele

Učitel komentuje závody.

Učitel se s dětmi baví, jestli je vhodné jezdit rychle, nebo pomalu a postupně zrychlovat.

Informace k Hodině pohybu navíc

48

Porada vedení MŠMT schválila závěrečnou zprávu z pokusného ověřování programu Hodina pohybu navíc. Školy a předškolní zařízení mohou využívat zveřejněné metodické materiály pro zkvalitnění své práce v hodinách vedoucích k rozvoji pohybových aktivit žáků. Vyhodnocení pokusného ověřování slouží jako jeden z podkladů pro revize RVP pro 1. stupeň ZŠ.

Porada vedení MŠMT schválila v listopadu závěrečnou zprávu z pokusného ověřování programu Hodina pohybu navíc, které probíhalo ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017. V prvním roce se do programu zapojilo 160 škol (včetně školních družin), 290 učitelů a trenérů a 7 000 žáků prvních a třetích ročníků základních škol. Ve druhém roce ověřování stoupl počet zapojených škol (a školních družin) na 343 a zúčastnilo se 601 učitelů a trenérů a 15 000 žáků. 
Úspěšný program Hodina pohybu byl připraven ve spolupráci Sekce sportu a mládeže MŠMT s Českou unií sportu a sportovními svazy týmových olympijských sportovních her – Česká basketbalová federace, Fotbalová asociace ČR, Český svaz házené, Český svaz ledního hokeje, Česká rugbyová unie, Český volejbalový svaz. Organizačním zajištěním pokusného ověřování byl pověřen Národní ústav pro vzdělávání. 
„Trenéři a metodici sportovních svazů odvedli v projektu obrovský kus práce. Rozsahem spolupráce sportovních svazů, MŠMT, NÚV, NIDV a samotných škol se jedná o mimořádný úspěch. Podařilo se koncentrovat úsilí všech ke společnému cíli ukázat, že pohyb může být pro všechny děti atraktivní. Přístup k žákovi musí být založen na vytvoření atmosféry důvěry, spolupráce a vzájemné podpory. Právě posílení sebevědomí pak vytvoří podmínky pro vyšší motivaci dětí. Nezbytnou součástí hodin musí být dostatek příležitostí, ve kterých má každý žák možnost zažít úspěch. Samotná metodika podporuje všeobecný pohybový rozvoj žáků s respektem k jejich individualitě,“ říká Karel Kovář, náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT. Realizaci hodin zajišťovali trenéři jednotlivých svazů či kvalifikovaní vyučující tělesné výchovy. Všichni prošli vstupním vzděláváním, jehož součástí byly ukázky práce s žáky dané věkové skupiny.
Uvedená metodika byla ověřována a postupně doplňována metodickými videohrávkami. Ve druhém roce ověřování byla připravená metodika adaptována pro vedení pohybových aktivit dětí v předškolním vzdělávání. Komplexní metodická podpora včetně ukázek z práce škol je dostupná na webu pokusného ověřování. Pro pedagogické pracovníky byly připraveny vzdělávací programy DVPP včetně e-learningového kurzu. Vzdělávací programy budou nabízeny NIDV i nadále. Tato komplexní metodická podpora umožní každému z pedagogických pracovníků s metodikou uvedeného programu pracovat a tvořivě ji rozvíjet v praxi škol a školských zařízení volného času.
Pokusné ověřování naplnilo stanovené cíle. Ukázalo se, že ověřovaná metodika je vhodná pro cílovou skupinu žáků 7-10 let, aktivity a zvolený přístup je pro žáky atraktivní a opakovaně tento typ aktivit vyhledávají. To může být základem pro aktivní výběr pohybových aktivit do pravidelného režimu dětí ve školách i mimo ně. „Děkujeme školám, jejich ředitelům, vychovatelům, trenérům a učitelům, kteří se do pokusného ověřování zapojili. Máme ověřený program, který nás zavazuje najít cestu, jak i nadále školy podpořit, aby metodiku Hodiny pohybu plně využívaly,“ zdůrazňuje náměstek Kovář.

mšmt