Titulka » Hodina pohybu navíc » Vzdělávání

Vzdělávání

Vážení pedagogičtí a jiní pracovníci,

MŠMT testovalo metodiku programu „Hodina pohybu navíc“ po dobu dvou školních let. Nyní se rozhoduje, jak bude dále metodika zaváděna, zda bude finančně podpořena a jak.

Na tomto místě upozorňujeme, že i když rozhodnuto není, již nyní se lze zapsat do vzdělávacích kurzů zaměřených na implementaci HPN nejen ve školní družině, ale časem i rozšíření prvků tohoto programu do školního kurikula. Každý má možnost vzděláváním projít již letos. My to vřele doporučujeme. Řídící tým tohoto pokusného ověřování určil obsah kurzů a vybral z nejlepších trenérů mládeže školitele. Dalším benefitem je, že vzdělávání je letos zcela zdarma.

V případě, že bude rozšíření metodiky HPN finančně podpořeno, na podporu si sáhnout jen školy s vyškolenými pedagogickými pracovníky.

Kurz obsahuje e-learningovou část, které školenému umožní ještě šíře si vyzkoušet a prožít HPN jako nový pohled na pohyb žáků v organizované výuce ve škole a volnočasovém zařízení.

Odkaz na programovou nabídku NIDV naleznete zde.

Materiály ze školení

Vedoucí trenérsko metodického úseku FAČR Antonín Plachý poskytuje zde trenérům, lektorům a dalším zájemcům o program "Hodina pohybu navíc" záznamy diskusí a celou lektorskou prezentaci, která tvoří osu kurzů DVPP pro učitele, trenéry a vychovatele. Ke kurzům se dostanete pomocí tlačítka "naleznete zde" o odstavec výše na této stránce.

Upozorňujeme, že videozáznamy, které jsou obsahem stránky, jsou autentické záznamy praxe ve šklách na Břeclavsku a neobsahují videometodický materiál k převzetí tak, jak je, naopak jedná se o záznamy "dobrého i méně kvalitního" z praxe HPN k odbornému rozboru, z počátku pod vedením zkušeného trenéra-metodika.

Materiál jsou zpřístupněny zde.

Videometodika programu je k shlédnutí zde.

mšmt