Titulka » Hodina pohybu navíc » Ohlasy ze škol » ... a od jinud: Dukla

... a od jinud: Dukla

Každou středu na naší škole probíhají sportovní hry pro žáky prvního stupně pod vedením trenérů sportovního klubu Dukla. Bohužel kapacita je omezená, a tak kroužek navštěvují pouze žáci 1. až 3. tříd, ačkoliv zájem mají i žáci z vyšších tříd prvního stupně. V současné době kroužek navštěvuje kolem 35 žáků. Chodí pravidelně a téměř všichni by uvítali nabídku kroužku i v příštím školním roce a klidně i častěji než jednou týdně. Dobré jméno dělá kroužku přístup trenérů a náplň jednotlivých hodin, což hodnotí kladně nejen žáci, ale i rodiče.

Oceňují například hry, běhání, cvičení na kruzích, fotbal a florbal; přístup a vtip trenérů. Vyplnění volného času sportem se školenými trenéry, že nejde jen o míčové hry, ale i o cvičení na nářadí apod.

Program hodnotí jako pestrý, zajímavý, všestranný, zábavný, vhodný pro všechny. Nestřídají-li se častěji aktivity či je moc volnosti, pak jako nudný. Náročný se zdá čtyřem jednotlivcům.

Vzkazy dětí: Líbí se mi to, ale chtěl bych víc atletiky, trenéři jsou vtipní, líbí se mi u vás, chci dělat kotrmelce a stojky, všechno se mi líbí, baví mě každý trénink, chci pokračovat i příští rok, trenéři jsou hodní, děkuji.

Vzkazy rodičů: Chceme chodit příští rok. Syn je moc nadšený celkově, hlavně se mu líbí fotbal a florbal, hry všechny. Syn vzkazuje, že trenéři jsou moc hodní a má je rád.  Je moc spokojený a líbí se mu tam. Děkuji.

Jako škola hodnotíme tuto aktivitu velmi pozitivně. Podporuje aktivní přístup k životu a zdravý životní styl dětí. Nabízí pohyb ve volném čase dětí pod odborným vedením a zdarma, což umožňuje zapojení dětí, které by si jinak placený kroužek nemohly dovolit. Jsme rádi, že se naše škola mohla do tohoto projektu zapojit a rádi bychom pokračovali i v dalším školním roce.

Hodnocení bylo zpracováno na základě dotazníků, kterých se vrátilo 29 (85 %).

mšmt