Titulka » Hodina pohybu navíc » Hodnocení

Hodnocení

Stránka obsahuje schválenou závěrečnou zprávu pokusného ověřování a závěrečnou zprávu z evaluace z podzimu 2017.

Dále zde budou umisťována doporučení učitelů a trenérů z evaluace k jednotlivým hrám.

Závěrečná zpráva o pokusném ověřování obsahuje manažerské shrnutí pokusného ověřování a několik doporučení, jak na jeho výsledky navázat, dále evaluační zprávu informující o výsledcích pokusného ověřování a report o stavu výstupů projektu na konci roku 2017.

  1. závěřené shrnutí
  2. evaluační zpráva
  3. zpráva o výstupech projektu (prosinec 2017)

V květnu 2017 se měla konat 2. národní sportovní konference, tentokrát v Brně. Řídící tým navrhl prezentovat program v širším poli než jen jako inspiraci pro pohybové aktivity ve školních družinách.

Materiál je je stažení zde, jedná se o inspiraci, jak je možné uvažovat o rozvoji pohybových aktivit pro všechny žáky a též pro děti v MŠ)

V prosinci 2016 navrhl řídící tým pokusného ověřování materiál pro vedení MŠMT, jak rozvinout tento projekt, aby se postupně otevřela příležitost ke kvalitnímu pohybovému režimu všem žákům základních škol. Tím by se mohl zvýšit dopad kvalitního programu zde ověřovaného.  

Materiál je zde k nahlédnutí (není schválen, může sloužit pro inspiraci)

První školní rok pokusného ověřování programu HPN byl uzavřen evaluační zprávou, již zde zvěřejňujeme též. Zpráva je oficiální, byla schválena poradou vednení MŠMT v rámci prodloužení pokusného ověřování ze dne 12. 9. 2016.

Evaluační zpráva z pokusného ověřování programu HPN, srpen 2016.

mšmt