Titulka » Hodina pohybu navíc » Hodnocení

Hodnocení

Stránka bude obsahovat schválenou závěrečnou zprávu pokusného ověřování a závěrečnou zprávu z evaluace. Dále zde umístíme všechny doporučení učitelů a trenérů z evaluace k jednotlivým hrám.

(stránka ve výstavbě)

mšmt