Titulka » Hodina pohybu navíc » Pro evaluátory » Metodická podpora evaluace

Podpora evaluátorů - videa ze školení

Vyučování bylo zaznamenáno v jedné z pražských základních škol zapojených do Hodiny pohybu navíc na podzim v roce 2015 a byla rozdělena, upravena a okomentována autorem. Videometodika obsahuje videosekcence z celé jedné hodiny v pořadí a s obsahem:

  1. úvod – nástupy a výklady v HPN?
  2. hra Ocásci z části Všeobecný pohybový rozvoj – návrhy změn
  3. přestávky – kdy ano a kdy ne, propedeutika hry s míčem, hod, chyť, driblink… střídání cílových her, diferenciace
  4. honěná a střelba na branku rukou; možnost větší dynamizace hry, dynamika vysvětlování a rychlost uvedení her „do provozu“
  5. hra, kdo dá víc košů – opět komentáře a návrhy úprav a změn: více pohybu, jak využít prostor a vybavení? Dále hra „pocit míče“, směřující k fotbalovým základům – máme střídat sportovní hry v HPN? Jaká je optimální struktura hodiny? Jak diferencovat aktivitu pro různě disponované děti? Doporučení k pokynům učitele. Střelba na branku – je potřeba více branek, brankářů a všeobecně pohybu.
  6. různě naladěné děti – co s tím?
  7. hra přetahování – změny a nutnost organizace? Přetahování – jak organizovat, jak zajistit spravedlnost hry a motivaci?mšmt