Titulka » Hodina pohybu navíc » O projektu

O projektu

Fotografie: Mgr. Dagmar Hubáčková, ZŠ Velvary

Pokusné ověřování programu "Hodina pohybu navíc" bylo vyhlášeno MŠMT v roce 2015 a následně o jeden školní rok prodlouženo. Pokusné ověřování bylo ukončeno 30. 9. 2017, závěrečná zpráva z PO byla schválena v listopadu 2017 a je i s přílohami publikována na tomto webu.

Ve školním roce 2016-2017 bylo do přímé podpory vybráno 343 základních škol ve všech krajích. Tréninky vedlo 601 učitelů nebo trenérů, rady a zpětnou vazbu poskytovalo 51 evaluačních a metodických pracovníků. Kvalitu programu zajišťoval a koordinaci dovnitř a navenek napomáhal odborný řídící tým, který měl i exekutivní pravomoci v mantinelech stanovených vyhlášením pokusného ověřování dle § 171 odst. 1 školského zákona v platném znění. Následuje citace z odůvodnění vyhlášení PO:

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, navrhlo MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit možnost zvýšení objemu odborně řízeného pohybu žáků v základních školách.

Pokusné ověřování programu "Hodina pohybu navíc" bylo vyhlášeno dne 14. 5. 2015 a bylo otevřeno pro všechny základní školy, které svou přihláškou pouze ztvrdily splnění vstupních podmínek - tedy zejména zajištění kvalifikovaných sil pro realizaci pokusného ověřování.

Cíle pokusného ověřování:

1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách a klubech,

2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pokusného ověřování,

3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky programu "Hodina pohybu navíc",

4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

Více informací vč. textu vyhlášení pokusného ověřování nalezne čtenář na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Evaluační zpráva z prvního celého školního roku realizace pokusného ověřování je ke stažení zde.

Videoprezentace projektu - dva teasery

Jak má vypadat činnost učitele/trenéra realizujícího program HPN, a jak nikoliv, ukazují dvě následující videa. Jsou dílem Tomáše Budky z České televize a byly vytvořeny jako PR materiál k prezentaci programu.

Video-teasery


Členové řídícího týmu hovoří o projektu HPNmšmt