Úvodní strana » Novinky » Informace k Hodině pohybu navíc

Informace k Hodině pohybu navíc

30. 11. 2017

Porada vedení MŠMT schválila závěrečnou zprávu z pokusného ověřování programu Hodina pohybu navíc. Školy a předškolní zařízení mohou využívat zveřejněné metodické materiály pro zkvalitnění své práce v hodinách vedoucích k rozvoji pohybových aktivit žáků. Vyhodnocení pokusného ověřování slouží jako jeden z podkladů pro revize RVP pro 1. stupeň ZŠ.

Porada vedení MŠMT schválila v listopadu závěrečnou zprávu z pokusného ověřování programu Hodina pohybu navíc, které probíhalo ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017. V prvním roce se do programu zapojilo 160 škol (včetně školních družin), 290 učitelů a trenérů a 7 000 žáků prvních a třetích ročníků základních škol. Ve druhém roce ověřování stoupl počet zapojených škol (a školních družin) na 343 a zúčastnilo se 601 učitelů a trenérů a 15 000 žáků. 
Úspěšný program Hodina pohybu byl připraven ve spolupráci Sekce sportu a mládeže MŠMT s Českou unií sportu a sportovními svazy týmových olympijských sportovních her – Česká basketbalová federace, Fotbalová asociace ČR, Český svaz házené, Český svaz ledního hokeje, Česká rugbyová unie, Český volejbalový svaz. Organizačním zajištěním pokusného ověřování byl pověřen Národní ústav pro vzdělávání. 
„Trenéři a metodici sportovních svazů odvedli v projektu obrovský kus práce. Rozsahem spolupráce sportovních svazů, MŠMT, NÚV, NIDV a samotných škol se jedná o mimořádný úspěch. Podařilo se koncentrovat úsilí všech ke společnému cíli ukázat, že pohyb může být pro všechny děti atraktivní. Přístup k žákovi musí být založen na vytvoření atmosféry důvěry, spolupráce a vzájemné podpory. Právě posílení sebevědomí pak vytvoří podmínky pro vyšší motivaci dětí. Nezbytnou součástí hodin musí být dostatek příležitostí, ve kterých má každý žák možnost zažít úspěch. Samotná metodika podporuje všeobecný pohybový rozvoj žáků s respektem k jejich individualitě,“ říká Karel Kovář, náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže MŠMT. Realizaci hodin zajišťovali trenéři jednotlivých svazů či kvalifikovaní vyučující tělesné výchovy. Všichni prošli vstupním vzděláváním, jehož součástí byly ukázky práce s žáky dané věkové skupiny.
Uvedená metodika byla ověřována a postupně doplňována metodickými videohrávkami. Ve druhém roce ověřování byla připravená metodika adaptována pro vedení pohybových aktivit dětí v předškolním vzdělávání. Komplexní metodická podpora včetně ukázek z práce škol je dostupná na webu pokusného ověřování. Pro pedagogické pracovníky byly připraveny vzdělávací programy DVPP včetně e-learningového kurzu. Vzdělávací programy budou nabízeny NIDV i nadále. Tato komplexní metodická podpora umožní každému z pedagogických pracovníků s metodikou uvedeného programu pracovat a tvořivě ji rozvíjet v praxi škol a školských zařízení volného času.
Pokusné ověřování naplnilo stanovené cíle. Ukázalo se, že ověřovaná metodika je vhodná pro cílovou skupinu žáků 7-10 let, aktivity a zvolený přístup je pro žáky atraktivní a opakovaně tento typ aktivit vyhledávají. To může být základem pro aktivní výběr pohybových aktivit do pravidelného režimu dětí ve školách i mimo ně. „Děkujeme školám, jejich ředitelům, vychovatelům, trenérům a učitelům, kteří se do pokusného ověřování zapojili. Máme ověřený program, který nás zavazuje najít cestu, jak i nadále školy podpořit, aby metodiku Hodiny pohybu plně využívaly,“ zdůrazňuje náměstek Kovář.