Úvodní strana » Novinky » Poděkování a jak dál?

Poděkování a jak dál?

30. 06. 2017

Vážení a milí moji!

Všichni, kdo tento vzkaz čtete, jste se nějak zapletli do "Hodiny pohybu navíc". Jak víte, pro zdravý vývoj dítěte (žáka) je nanejvýše potřebné, aby se aktivně pohyboval(a) více než tři hodiny denně. Též podle výzkumů dr. Tupého, doc. Mužíka a dalších (více zde) víme, že pohyb má být rozvrstven nejen v čase, ale také co do intenzity. Nesmírně důležité je pro mladého člověka se alespoň dvakrát denně opravdu unavit!

A o to jsme se všichni snažili dva roky v tomto pokusném ověřování. Naposledy jsme se s kolegou Splavcem hodně unavili v Dolním Lánově (více zde) tuto středu, paní ředitelce a paní trenérce srdečné díky!! Unavení, ale šťastní jsme mohli být díky podpoře MŠMT a metodickému vedení sportovních svazů ČUS po celé uplynulé dva školní roky. A to bylo správné. 

Nicméně i ty nejhezčí věci končí, resp. transformují se z novinky, kterou je třeba testovat (pokusné ověřování metodiky pohybových aktivit pro žáky prvního stupně ZŠ vedené ale učiteli TV a trenéry), na standard v každé základní škole... A protože nelze ve vzdělávání nic nařizovat, budeme se v příštích dnech v řídícím týmu projektu intenzívně bavit o tom, jak podpořit iniciativu trenérů a učitelů TV v každé škole, která by o to stála, i v dalších letech. Abyste všichni, kdo jste k metodice "čichli" a zachutnala Vám a hlavně dětem, mohli realizovat "hodiny pohybu navíc" i nadále.

Jak víte, v současné době se rozjíždí též vzdělávání v metodice HPN pro každého učitele či vychovatele. Od září jej budou nabízek krajská střediska NIDV. Školte se a hlavně veďte děti soustavně a SYSTEMATICKY k pohybu. Ať se unaví, ale zdravě a bezpečně, alespoň párkrát za měsíc. 

K tomu Vám přejeme všechno dobré a nyní hlavně spoustu aktviního odpočinku během letních prázdnin, které si všichni zasloužíte.

Za tým HOP! Petr Koubek, manažer projektu.