Úvodní strana » Novinky » Hodina pohybu navíc zůstane pro žáky zdarma!

Hodina pohybu navíc zůstane pro žáky zdarma!

08. 09. 2017

Vážení kolegoé, přátelé aktivního trávení času!

Protože jsme obdrželi dotazy, které implikovaly, že žáci by měli od ledna za HPN či za členství v realizující organizaci platit nějaký příspěvek, toto vyvracíme a připojujeme i vyjádření viceprezidentky AŠSK.

Za realizační tým HPN

Petr Koubek, manažer pokusného ověřování

Vyjádření paní Mgr. Svatavy Ságnerové z AŠSK

Na základě komunikace mezi subjekty participujícími na projektu HPN došlo k vyjádření ze strany Asociace školních sportovních klubů CR ve vztahu k možnému způsobu pokračování tohoto projektu. Pokud bude tento projekt projektem dotačním a Asociace bude jeho pokračovatelem, bude jak jeho nositel, tak jeho účastníci podléhat určitým dotačním pravidlům. Pro nás to znamená, že dotace můžeme poskytovat pouze svým členům. Členství v Asociaci podléhá našim platným Stanovám (viz webové stránky assk.cz)  a nezakládá ve vztahu k projektu HPN žádnou níže uvá.děnou povinnost rodičů. Tyto informace poskytlo vedení Asociace všem dosavadním realizátorům projektu mailem dne 28.8.2017.